Sprzęt TSMS

logotypy TSMS

W ramach projektu Transgraniczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego zakupiono sprzęt sportowy, który ma służyć nauce i doskonaleniu technik szkoleniowych w zakresie narciarstwa biegowego, biathlonu i short-tracku.

Mikroprojekt Trangraniczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.