Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że nasze Stowarzyszenie – Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń jako Stowarzyszenie Pożytku Publicznego.

W tym roku po raz kolejny istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz UKS przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Zakopane. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych sympatyków, byłych zawodników, do rodziców o przekazanie na rzecz naszego Klubu 1% podatku.

Jak przekazać 1% podatku?
Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym w rubryce „Numer KRS”: 0000224650

 

Wsparcie, które od Państwa otrzymamy obejmie uczniów naszej szkoły i pozwoli zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby naszych wychowanków w postaci np.
• zakupu sprzętu i odzieży sportowej dla najbardziej potrzebujących zawodników,
• udział w dofinansowaniu kosztów zgrupowań i zawodów,
• statuetki i nagrody rzeczowe dla wybitnych sportowców itp.

Możecie też Państwo wspierać finansowo naszą działalność skierowaną na stworzenie lepszych warunków dla młodzieży uzdolnionej sportowo, pragnącej rozwijać swoje zdolności i umiejętności sportowe, realizować swoje cele i marzenia i łączyć je z edukacją. Sport wymaga wielu wyrzeczeń, silnej woli i wytrwałości, jest jednak świetną szkołą charakterów, wyrabia systematyczność, sumienność i siłę woli, uczy samodzielności, samodyscypliny, a to wszystko przydaje się w życiu, pomaga w karierze zawodowej.

Wpłacone przez Państwa pieniądze wspierać będą uczniów ZSMS, pragniemy je przeznaczyć na: codzienny ciepły posiłek dla każdego ucznia, miejsce w internacie dla najdalej mieszkających, zgrupowania letnie i specjalistyczne, zakup sprzętu sportowego, obuwie i dresy dla najuboższych, zabezpieczenie indywidualnego nauczania.

 

Ze środków finansowych przekazanych przez Państwa pragniemy organizować wymianę młodzieży pomiędzy Szkołami Mistrzostwa Sportowego Europy, której celem będzie podnoszenie poziomu sportowego i wymiana myśli szkoleniowej.

Pragniemy się rozwijać, uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki sportowe i edukacyjne dające satysfakcję i radość nam wszystkim.

NUMER KONTA:
Santander Bank Polski  72 1090 2590 0000 0001 2157 2196

 

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie!