Historia

Historia

W 1977 roku powołano Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, która znalazła siedzibę przy ulicy Karłowicza 6. Początkowe 15 lat istnienia Szkoły na Bystrem, to czas intensywnego działania, dojrzewania do ważnej roli, jaką miała pełnić w środowisku. To lata wytężonej pracy - zarówno uczniów - zawodników, ich trenerów, jak i nauczycieli.

Przez 15 lat niezapomnianym dyrektorem SMS był Stefan Rogalski. Był twórcą i pomysłodawcą kształtu szkoły, inspirował do działania innych. 

Niestety, w 1992 roku zbieg złych okoliczności spowodował rozwiązanie SMS. Był to bardzo niedobry czas dla zakopiańskiego środowiska sportowego. Jednak szkoła przetrwała! Działała w dalszym ciągu, choć w innych warunkach, w "rozproszeniu". Liceum Ogólnokształcące przeniesione zostało na ulicę Słoneczną 1 i weszło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących, którego dyrektorem był Zbigniew Szeliga.

Iskierka nadziei zaświeciła dla młodych sportowców z Zakopanego i całego Podhala, gdy w 1999 Starostwo Powiatowe w Zakopanem powołało do istnienia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Dzięki temu możliwe było w 2000 r. powołanie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Przyczyniły się do tego władze Powiatu Tatrzańskiego:

  • Pan Starosta-Andrzej Gąsienica Makowski,
  • Pan Wicestarosta - Andrzej Skupień,
  • Radni Powiatu Tatrzańskiego z Panem przewodniczącym Bronisławem Stochem,

To, że ZSMS może znów istnieć, jest wielką ich zasługą - serdecznie dziękujemy!

Obecnie w skład naszego Zespołu wchodzą dwie szkoły:

  • Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 10
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Swoją siedzibę mamy przy ul. Droga do Olczy 26.

Od 23 marca 2002 roku jesteśmy już Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Corocznie uroczyście obchodzimy Dzień Patrona Szkoły.

Galeria